نمایشگاه ساختمان استانبول

نمایشگاه ساختمان استانبول به عنوان یک محور اصلی در توسعه نقش مهمی در تبادل دانش، نوآوری و ایجاد فرصت‌های تجاری بازی می‌کند.

نمایشگاه ساختمان استانبول
نمایشگاه ساختمان استانبول

 

عارف قهرمانزاده
متخصص برجسته مدیریت گردشگری و مدیر فروش شرکت آریا گشت ماکو با تجربه 10 ساله در زمینه تدوین برنامه‌های تفریحی و گردشگری و در بازاریابی خدمات گردشگری، شناخته شده است.