زبان گرجی زبان رسمی گرجستان است و پرطرفدارترین زبان در این کشور ...

روسیه اولین کشور از بزرگترین کشورهای اروپا و همچنین در کل ...