کوش آداسی یک شهر ساحلی زیبا در جنوب غربی ترکیه است. ...

09939888830