گردشگری کره جنوبی بر اساس بازدید از چند بنای تاریخی و ...

آداب و رسوم عجیب در جهان بخشی از فرهنگ اجتماعی هستند ...

بزرگترین دریای جهان شامل چند پهنه آبی گسترده در سراسر جهان ...

جنگل بارانی آمازون یکی از بزرگترین جنگل های جهان از نظر ...

بازدید از زیباترین جزایر جهان یک نوع مهم گردشگری است و می ...

توکیو بزرگ ترین شهر جهان با تعداد زیادی از ساکنان مشخص ...

عجایب هفتگانه جهان شامل سه گروه باستانی، جدید و طبیعی می ...

فلات تبت که Qinghai-Tibet نیز نامیده می شود، فلات وسیعی است ...

روسیه اولین کشور از بزرگترین کشورهای اروپا و همچنین در کل ...

مهم ترین کوه های جهان شامل کوه های معروفی می شوند ...