بلیط پرواز از وان به استانبول، دروازه‌ای است به سفری پر ...