استانبول با داشتن آب و هوای گرمسیری یکی از بهترین مقاصد ...