بناهای تاریخی پاریس شامل چند بنای تاریخی می شود که به ...

یورو (به انگلیسی: Euro) واحد پول رسمی فرانسه از سال 1999 ...

شهرت کشور فرانسه در زمینه های مختلف همه ساله گردشگران بسیاری ...

روسیه اولین کشور از بزرگترین کشورهای اروپا و همچنین در کل ...