بهترین روش برای سفر از استانبول به انکارا به نظر می‌رسد ...