شهر آنتالیا در ترکیه در جنوب غربی این کشور و در ...