شهر آنکارا پایتخت ترکیه، دارای یک معماری شهری منحصر به فرد ...