از جمله مناطق زیبای طبیعت گردی در ترکیه می‌ توان به ...