شهر آنکارا پایتخت ترکیه، دارای یک معماری شهری منحصر به فرد ...

شهر آنکارا در ترکیه و یکی از شهرهای مهم این کشور ...