صبح روز دوم سفر یک هفته ای به استانبول، با بازدید ...