سفر به کوهستان‌ ها تجربه‌ای جذاب و آموزنده می‌تواند باشد، اما ...