بازار بدروم، یکی دیگر از جاذبه‌های توریستی این شهر است که ...