رشته کوه هیمالیا در سراسر شمال شرقی هند امتداد دارد و ...

عجایب هفتگانه جهان شامل سه گروه باستانی، جدید و طبیعی می ...

فلات تبت که Qinghai-Tibet نیز نامیده می شود، فلات وسیعی است ...

مهم ترین کوه های جهان شامل کوه های معروفی می شوند ...

نپال کشوری محصور در خشکی است که در هیمالیا بین هند ...