سفر به ترکیه یک ماجراجویی فرهنگی ، تفریحی تجربه‌ای بی‌نظیر و ...