سفر به آنکارا پایتخت ترکیه با تاریخچه‌ی غنی، طبیعت خوش‌آب و ...