بازدید از زیباترین جزایر جهان یک نوع مهم گردشگری است و می ...

اندونزی با 18330 جزیره بزرگترین مجمع الجزایر جهان است، علاوه بر این ...

طبیعت زیبای کشور اندونزی همواره جذب گردشگران بسیاری را از نقاط ...

طبیعت زیبای اندونزی همواره به عنوان یکی از عوامل جذب مسافر ...

09939888830