این شهر دارای پاتوق های خارق العاده ای است که غذای ...

شهر استانبول ترکیه در عرض جغرافیایی 41.01، طول جغرافیایی 28.95 و ...

زیباترین مناطق ترکیه برای مسافرت در فصول مختلف سال به عنوان ...

09939888830