آب و هوای استانبول به آب و هوای مدیترانه ای معروف ...