به طور کلی، سفر به استانبول در عید قربان از تبریز ...