برای سفر از استانبول به قبرس می‌توانید از هواپیما یا کشتی ...